W zbiorach Bolesława Książka zachowało się prawie 700 stron projektów ceramiki. Jest to tylko mniejsza część tego co artysta w swoim życiu narysował. Poniżej około 150 wybranych stron.