Obrazy ceramiczne Bolesława Książka, które powstały w Spółdzielni Kamionka w okresie 1952-1970.