W latach 70 podjęto próbę stworzenia ewidencji wszystkich projektów wykonanych w Kamionce. Zdjęcia wykonał Jan Ochoński. Niestety ewidencja nie zachowała się w całości.